fbpx

Bạn có quan tâm đến việc bắt đầu lại từ đầu?  Bảy video ngắn này cung cấp một cái nhìn tổng quan về Kinh Thánh và giúp giải thích tại sao Chúa Giê-xu đến thế gian và thông điệp của Ngài là gì.  Xem qua các video và cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ hoặc nhắn tin cho chúng tôi với câu hỏi của bạn.