fbpx

Tìm hiểu thêm về câu chuyện của Chúa Giê-xu bằng cách xem video hoặc đọc Phúc âm Lu-ca từ Kinh Thánh. Phúc âm Lu-ca là một lời giới thiệu tuyệt vời về Chúa Giê-xu là ai.

Hãy tiếp tục xem Phúc âm Lu-ca qua nhiều video hơn tại đây trên trang web này hoặc trên YouTube.

Đọc Phúc âm Lu-ca trong Kinh Thánh cho chính bạn.

Hãy nhắn cho chúng tôi những câu hỏi của bạn về Chúa Giê-xu hoặc cách Ngài có thể giúp bạn trong những giông bão của cuộc đời.