fbpx

Chúa Giê-xu dạy rằng một số điều tồn tại mãi mãi. Chúng ta có thể dành cả cuộc đời để theo đuổi những thứ tạm thời hoặc chúng ta có thể chọn tập trung vào những gì thực sự quan trọng.

Đừng lo âu gì hết nhưng trong mọi hoàn cảnh hãy dùng lời khẩn nguyện và tạ ơn mà trình những nhu cầu mình cho Thượng Đế thì sự bình an của Ngài vượt quá mọi sự hiểu biết của loài người sẽ bảo vệ lòng và trí của anh chị em trong Chúa Giê-xu.
Phi-líp 4:6-7

Tôi muốn nói chuyện với ai đó về điều này.

Tôi muốn đọc Kinh Thánh.

Tôi muốn xem thêm video như thế này.