fbpx

Khi bạn gặp Chúa Giê-xu Christ, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Xem những video này về những người đã thay đổi cuộc đời khi họ gặp Chúa Giê-xu. Sau khi bạn xem những video này, hãy chọn xem thêm video, đọc Kinh thánh cho chính mình hoặc gửi câu hỏi cho chúng tôi.

Xem câu chuyện Kinh Thánh

Đọc Kinh Thánh bắt đầu với Phúc âm Lu-ca

Nhắn tin cho chúng tôi và cho chúng tôi biết bạn có câu hỏi nào