fbpx

Lời Chúa là đèn soi bước chân tôi và là ánh sáng chiếu trên lối tôi đi. Thánh Thi 119:105

Đọc Kinh thánh cho chính mình. Bấm vào nút ở đây để đọc Kinh thánh. Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu tìm hiểu thêm về Chúa Giê-su để bắt đầu đọc trong Phúc âm Lu-ca. Bạn có thể đọc trực tuyến hoặc tải ứng dụng về điện thoại.