fbpx

Có phải cuộc sống không mang lại kết quả mà bạn đang hy vọng?

Nhấn vào nút và nhắn tin với chúng tôi. Chúng tôi muốn giúp bạn tìm hiểu thêm về Chúa Giê-xu.

Trong câu chuyện này, Phê-rơ và các bạn của ông đã câu cá suốt đêm và không bắt được gì. Khi Chúa Giê-xu nói với họ để thử lại họ không chắc chắn nó sẽ tạo sự khác biệt. Nhưng vì Chúa Giê-xu nói hãy cố gắng, họ đã có đức tin và cố gắng. Kết quả thật tuyệt vời. Bạn đã sẵn sàng cho những kết quả lớn lao hơn trong cuộc sống của bạn chưa? Nhắn tin cho chúng tôi để chúng tôi giúp bạn.

Bạn đã sẵn sàng cho những kết quả lớn lao hơn trong cuộc sống của bạn chưa?

Phê-rơ và các bạn của ông đã câu cá suốt đêm và không bắt được gì. Khi Chúa Giê-xu nói với họ để thử lại họ không chắc chắn nó sẽ tạo sự khác biệt. Nhưng vì Chúa Giê-xu nói hãy cố gắng, họ đã có đức tin và cố gắng. Kết quả thật tuyệt vời.

Nhấn vào nút ở đây và cùng khám phá với chúng tôi.