fbpx

Chúa Giê-xu nói Ngài là ai? Chúng ta có nên trả lời câu hỏi đó trước khi trả lời câu hỏi Chúa Giê-xu là ai đối với tôi không?

Trong Phúc Âm Giăng, ít nhất tám lần Chúa Giê-xu mô tả về chính Ngài. Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng Ngài là bánh sự sống, Ngài là sự sáng thế gian, là cửa cho chiên và người chăn nhân từ, Ngài nói với chúng ta Ngài là sự sống, đường đi và chân lý, và Ngài nói với chúng ta Ngài là cây nho.

Xem video Phúc Âm Giăng này để xem Chúa Giê-xu nói Ngài là ai. Hoặc bạn có thể tải xuống Kinh Thánh và đọc trực tiếp Phúc Âm Giăng. Khi bạn đang xem hoặc đang đọc, hãy nhắn tin cho chúng tôi và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn. Chúa Giê-xu là ai?