fbpx

Bạn đã bao giờ làm việc chăm chỉ để tìm kiếm thứ mà bạn thực sự muốn chưa? Chúng tôi cũng vậy! Chúa Giê-xu dạy về việc tìm kiếm điều tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho tất cả mọi người. Xem để hiểu thêm.

Những lời của Chúa Giê-xu giúp chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời rất tích cực trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có giá trị đối với Ngài. Ngài yêu chúng ta và vui mừng trong việc cung cấp cho những nhu cầu hàng ngày của chúng ta. Trên thực tế, Đấng Sáng Tạo vũ trụ chăm sóc chúng ta tốt hơn chúng ta làm cho chính mình! Chúa Giê-xu hứa rằng nếu chúng ta coi việc theo Ngài là ưu tiên hàng đầu trong đời mình, thì Ngài sẽ trung thành để ban cho chúng ta chính xác những gì chúng ta cần. Tin cậy nơi Chúa mang lại nhiều bình an và niềm vui!

Tôi muốn nói chuyện với ai đó về điều này.

Tôi muốn đọc Kinh Thánh.

Tôi muốn xem thêm video như thế này.

Ta nói vậy là vì ta biết điều ta đã định cho ngươi,” CHÚA phán. “Ta có chương trình tốt đẹp cho các ngươi, không phải để hại các ngươi. Ta sẽ ban cho các ngươi hi vọng và một tương lai tươi sáng. Rồi các ngươi sẽ kêu cầu danh ta. Các ngươi sẽ đến cùng ta, cầu nguyện cùng ta, ta sẽ nghe các ngươi. Các ngươi sẽ tìm ta và sẽ gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng!

Giê-rê-mi-a 29:11-13