fbpx

Ý nghĩa của lễ Giáng Sinh là gì?

Chúng tôi yêu mùa Giáng Sinh! Nhắn tin cho chúng tôi và hãy nói về những gì bạn thích nhất trong lễ hội này.

Điều yêu thích của bạn về Giáng Sinh là gì?

Bạn có biết câu chuyện Giáng Sinh không?

Bạn có câu hỏi gì về Giáng Sinh?

Tôi muốn nói chuyện với ai đó và biết thêm về Chúa Giê-xu Christ.

Tôi muốn đọc thêm về Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh.

Tôi muốn xem thêm một số video nữa.

© 2022 giexulaai.com