fbpx

Chúa Giê-xu Christ ban cho niềm hy vọng về một sự khởi đầu mới. Xem những video này để biết kinh nghiệm của những người bắt đầu mới với Chúa Giê-xu Christ.  Nhắn tin cho chúng tôi để nói về cách bạn có thể có một khởi đầu mới hoặc bắt đầu đọc câu chuyện về Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh.

Nếu ai thuộc về Chúa Cứu Thế thì người ấy là một người mới. Mọi việc cũ đã qua đi hết; hiện giờ mọi việc đều đã đổi mới! 2 Cô-rinh-tô 5:17